Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
373,206

Đầu tư xây dựng

- Đầu tư xây dựng dự án

- Tư vấn lập dự án đầu tư

- Quản lý đầu tư

- Tư vấn thiết kế dự án

- Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng

 

 
Nicole Frahi 1

Lady Hare sinh ngày 25-7-1946 tai Nice- Phap'. Câ bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo tự do cho các nhà thiết kê Agnes B, , Pierre D'Alby và Jea...

Nicole Frahi

Lady Hare sinh ngày 25-7-1946 tai Nice- Phap'. Câ bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo tự do cho các nhà thiết kê Agnes B, , Pierre D'Alby và Jea...

Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn