Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
373,213

Lĩnh vực HĐ
Nicole Frahi 1

Lady Hare sinh ngày 25-7-1946 tai Nice- Phap'. Câ bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo tự do cho các nhà thiết kê Agnes B, , Pierre D'Alby và Jea...

Nicole Frahi

Lady Hare sinh ngày 25-7-1946 tai Nice- Phap'. Câ bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo tự do cho các nhà thiết kê Agnes B, , Pierre D'Alby và Jea...

chilli

chilli,redhot chilli...

ớt (chilli)

ớt, chilli, redhot chilli, dried chilli, fresh chilli, frozen chilli, powder chilli

Agriculture

Agriculture, spice, fruit, cinnamon, casia, ginger, garlic, onion, saffron, Sweet potato, batata,red pumpkin,chilli, lychee,longan

cinnamon, cassia

spice,cinnamon, cassia

1    2    3    4    5    6
Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn