Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
373,212

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Hoàng Gia Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư xây dựng
Đầu tư xây dựng
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Xuất khẩu
Xuất khẩu
Thi công xây dựng
Thi công xây dựng
Tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện
May mặc
May mặc
Nông sản
Nông sản
Gỗ
Gỗ
Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn